Aldatılmanın Yarattığı Travmayı EMDR Yöntemi ile Ortadan Kaldırabilir miyiz?
Ercüment Doğan
5.12.2021 2dk.

Aldatılma travmatik etkisi son derece yüksek olan bir travma çeşididir. Aldatılan kişiler ciddi bir çökkünlük yaşayarak depresif semptomlar gösterebilirken, öfke kontrol sorunu da geliştirebilirler. Bunun yanı sıra aldatılan kişilerde sıkça gördüğümüz bir tablo bu kişilerin aldatılma olayı ve bu olayın içindeki kişilerle ilgili takıntılı bir şekilde düşünüp durmalarıdır. Bazı durumlarda aldatılan kişi aldatılması ile ilgili kendini suçlayabilir ve kişide suçluluk duygusu hakim olabilir. Aldatılma olayının üstünden seneler geçse dahi kişinin içinde bulunduğu depresif, öfkeli ve takıntılı halde hiçbir azalma olmayabilir. 

Aldatılmanın şekli, niteliği, süresi, cinsel aldatma mı duygusal aldatma mı olduğu gibi unsurlar travmanın derecesini belirler. Her aldatılma türünde uygulanacak EMDR yaklaşımı aynı değildir; aldatılmanın ne şekilde olduğuna ve niteliğine bağlı olarak uygulanacak EMDR protokolü değişiklik gösterir.

Aldatılma konusunda deneyimli bir klinik psikolog tarafından uygulandığında EMDR yöntemi aldatılma travmasının üstesinden gelmede diğer yöntemlere kıyasla eşsiz bir etkiye sahiptir.  EMDR çalışması ilerledikçe aldatılma anısı aldatılan kişinin zihninde giderek silikleşir ve uzaklaşır. Bu anı aklına gelse dahi kişi rahatsız olamamaya başlar. Kişi depresif ruh halinden sıyrılır, öfkesi söner ve aldatılma konusunda takıntılı bir şekilde düşünme hali ortadan kalkar.

Yazılar
Etiketler
Yazılar