Depresyon Tedavisinde Emdr Yöntemi Etkili Midir?
Ercüment Doğan
5.12.2021 2dk.

EMDR yönteminin ortaya çıkışıyla beraber psikoterapi alanında yaşanan son gelişmeler, insanların depresyondan kurtulmalarını sağlamakta son derece etkili sonuçlar vermektedir. Önceleri, diğer psikoterapi yöntemleri, depresyonda olan kişiye sadece depresyonla beraber nasıl yaşanacağı konusunda destek olabiliyorlardı. Ya da depresif halin ancak kısmen azalmasına katkıda bulunabiliyorlardı. Günümüzde EMDR yöntemi ile birlikte artık sadece depresyonla nasıl baş edebilecekleri konusunda kişilere yardımcı olunmakla kalınmıyor, depresyonun tamamen ortadan kalkması sağlanıyor. Ne yazık ki depresyon, insanların sadece kendi çabaları ile aşabilecekleri bir rahatsızlık değil. Ancak neyse ki depresyon EMDR yöntemi ile artık çözümü olan bir psikolojik sorun.

Nasıl ki birçok konuda teknolojik gelişmeler oluyorsa, psikoterapi yöntemleri için de bu durum geçerli. EMDR yöntemi ile depresyonun psikolojik nedenleri tespit edilip, çalışıldığında artık ciddi ölçüde çözümlere ulaşıldığını görüyoruz. Depresyonun nedenleri ve depresyonun sürmesine yol açan faktörler EMDR psikoterapisi ile çalışılmadığında ise depresyonun kısmen iyileşme gösterse bile tekrarladığını ya da kişinin depresyonunda çok az ya da hiçbir değişim olmadığını gözlemliyoruz. EMDR yöntemi ile beraber psikoterapideki gelişmeler depresyonu bir kader olmaktan çıkarıyor. Tek başına ilaç tedavisinin uygulanması ve depresyonda olan kişinin psikoterapiye yönlendirilmemesi kişilerin iyileşmelerini ciddi ölçüde sekteye uğratmakta ve bu kişiler seneler boyunca sadece son derece sınırlı bir iyileşmeyle yetinmek zorunda kalarak sıkıntılar içinde hayatlarını sürdürmek zorunda kalmaktadırlar. Bu şekilde seneleri heba olan insanlar tamamen iyileşme umutlarını kaybediyorlar. Depresyon konusunda deneyimli olan bir klinik psikolog tarafından uygulandığında EMDR yönteminin gücü depresyondan tamamen ve nüksü yani tekrarı olmayacak bir şekilde kurtulmayı sağlamaktadır.

Depresyon pek çok çeşidi olan bir psikolojik sorun. Birçok depresyon türünden, geçmiş travmatik yaşantıların etkilerinin yarattığı olumsuz duygu birikimlerinin sorumlu olduğunu biliyoruz. EMDR yöntemi ile bu travmatik etkiler psikoterapide çalışıldığında diğer yöntemlere kıyasla çok daha hızlı ve kesin sonuç elde edilmektedir. Tamamen ortadan kaldırılamaz olarak inanılan ve insanların yıllarını acılar içinde geçirmelerine neden olan depresyon hastalığı EMDR teknolojisi ile ehil ve tecrübeli klinik psikologlar tarafından artık tamamen çözüme kavuşturulabiliyor.

Yazılar
Etiketler
Yazılar