EMDR mi İlaç Tedavisi mi Daha Etkilidir?
Ercüment Doğan
5.12.2021 2dk.

EMDR psikoterapisi ve ilaç tedavisi birbirinin yerine kullanılabilen ve birbirinin alternatifi olan yöntemler değildir. İki yöntem tamamen farklı işleyişlere sahiptirler. Her iki yöntemden de uygun şekilde uygulandıklarında fayda sağlanır. Ancak gelişmiş ülkelerde psikoterapi asıl müdahale yöntemi olarak kullanılırken ilaç tedavisinden gerekli olduğunda destekleyici bir yol olarak yararlanılır. Ne yazık ki ülkemizde bunun tam tersi bir işleyiş söz konusu; ilaç tedavisi ana yöntem olarak kullanılmakta ve psikolojik sıkıntı yaşayan insanlar psikoterapiye hiç yönlendirilmeyebilmektedirler. Bu durum gerçekten ciddi sıkıntılar yaratmaktadır; insanlar seneler boyunca ilaçlara mahkum edilmekte ve kalıcı çözümün tek yolu olan psikoterapiden mahrum bırakılmaktadırlar. Bunun en temel nedeni ilaç tedavisi uygulayan psikiyatristlerin bir kısmının psikoterapinin ne olduğunu ve ne kadar etkili olabileceğini bilmemeleridir. 

Uzmanlık eğitimleri boyunca ağırlıklı olarak ilaç tedavisi (psikofarmoloji) üzerine eğitim alan Türkiye’deki psikiyatristlerin bir kısmının psikoterapiye önyargıları da olabilmektedir ve gelişmiş ülkelerdeki meslektaşlarının psikoterapiyi temel tedavi yolu olarak gören bilimsel bakış açısına ne yazık ki sahip olmayabilmektedirler.  Psikiyatristlerin bazılarının bu ön yargısı ve bilgisizliğinin bedelini psikolojik sıkıntısı olan hastalar ödemektedir; seneler süren iyileşememe hali ve içine girdikleri müthiş bir umutsuzluk! İlaç tedavisi, gelişmiş ülkelerde olduğu gibi, ihtiyaç varsa psikoterapiyi destekleyici bir yol olarak kullanılmalıdır. İnsanları psikoterapi olmaksızın tek başına uygulanan ilaç tedavilerinin mahkumiyetine bırakmaya hiçbir doktorun hakkı yoktur. 

İlaç tedavisi, psikolojik sıkıntı yaşayan insanların bu sıkıntılarının kaynağı olan geçmiş ve/veya güncel olumsuz deneyimlerinin sonucu olan stres birikimini tek başına ortadan kaldıramaz. Bu stres birikimini ortadan kaldırmanın tek yolu bazı psikoterapi uygulamalarıdır ve bu doğrultuda en etkili ve en yeni psikoterapi yöntemi EMDR’dir; yetkin, donanımlı ve tecrübeli bir psikoterapist tarafından uygulandığında EMDR Terapisi’nin etkisi, hızı ve nihai çözüme ulaşma yüzdesi diğer terapi yöntemlerine kıyasla kat kat yüksektir. Bu süreçte ilaç tedavisine gerek görüldüğü takdirde başvurulabilir. İstisna psikotik bozukluk ve bipolar bozukluk gibi ilaç kullanımının zorunlu olduğu durumlar ve kişini işlevselliğinin çok yüksek seviyede bozulduğu şiddetli psikolojik sorunlardır. Bu durumlarda da EMDR yönteminin bu rahatsızlıklara sahip kişilerin iyileşmesine yapacağı ciddi katkılar görmezden gelinmemelidir.

Yazılar
Etiketler
Yazılar