EMDR’ nin Beyindeki Limbik Sistem ile İlişkisi
Ercüment Doğan
5.12.2021 2dk.

Travmatik etki, travmatik anıların uzun süreler boyunca belirli epizodik hafıza alanlarında sıkışması ile oluşur. EMDR psikoterapisi de travmatik deneyimlerle ilişkili olduğu bilinen limbik sistem ve amigdalaya etki eder. Travmatik anı kişinin zihninde canlandığında, beynin sağ yarım küresinin orta kısmında bulunan limbik sistemin özellikle amigdala ile ilişkili alanlarında aktivite düzeyinde artış olur. Travmatik anı hatırlandığında sol yarım kürede bulunan ve kişisel deneyimlerin sözelleştirilmesinden sorumlu alanının ise işlevselliğinde azalma görülür.

Travmatik deneyimler, bedensel duyum ve duygulanım durumları olarak beyinde saklanır. Sağ hemisfer ve beynin limbik alanı, travmatik anıların depolandığı yerlerdir. İşte bu nedenle sadece sözel terapilerle işleme yapmak zordur. EMDR, yetersiz kalan bilgi işleme sürecini harekete geçirerek travmatik anıların adaptif biçimde yeniden entegre edilmesini kolaylaştırır.

Daha açık bir şekilde ifade etmek gerekirse; EMDR psikolojik travmanın yarattığı duygusal kilitlenmişliği açar ve kişinin doğal iyileştirici kaynaklarının harekete geçmesine izin verir. Böylece beyinde hapsolmuş/kilitli kalmış travmatik yaşantının işlenmesini mümkün kılar.

Danışan, EMDR çalışması sonrasında önceden yaşadığı travmatik olayları hatırlasa da bu olayın artık geçmişte kaldığına inanır ve etkilenmez. Rahatlıkla söyleyebilirim ki, bu çalışma sırtımızdaki çantayı boşaltmamızı yani duygusal yüklerimizden kurtulmamızı sağlar.

Yrd.Doç.Dr.Psikolog Ercüment Doğan

Yazılar