EMDR Tedavisi Ne Kadar Hızlı Sonuç Veriyor?
Ercüment Doğan
5.12.2021 3dk.

Araştırmalar, klinik uygulamalar ve kendi klinik deneyimlerim göstermektedir ki EMDR diğer yöntemlerle karşılaştırıldığında kıyaslanamayacak ölçüde hızlı ve kesin sonuçlar sağlamaktadır. Dünyada uygulanan ve kabul gören iki temel yöntem olan bilişsel-davranışçı ve psikodinamik psikoterapi yöntemlerini de önceden yoğun bir şekilde kullanan bir psikoterapist olarak EMDR yönteminin psikolojik sorunlardan kurtulmada diğer psikoterapi yöntemleri ile kıyaslandığında karşılaştırılamayacak derecede hızlı sonuçlar verdiğini rahatlıkla söyleme imkanına sahibim. 

EMDR’ın psikolojik sıkıntılarda sonuca ulaşmadaki müthiş hızının iki temel nedeni var. Bunlardan ilki EMDR yönteminin psikolojik sorunların tek nedeni olan travmatik stres birikimini atabilme kapasitesidir. Psikolojik soruna yol açan travmatik stres birikiminin boşaltılmasında EMDR diğer psikoterapi yöntemleriyle kıyaslanamayacak ölçüde etkilidir. EMDR yönteminin bu müthiş etkisi psikolojik sorunlardan son derece hızlı bir şekilde ortadan kalkmasını sağlar. 

EMDR’ın sonuca ulaşmadaki emsalsiz hızının en önemli ikinci nedeni, beynin olumsuz duygu ve düşünceleri bertaraf etmedeki kendi orijinal yöntemini kullanıyor olmasıdır. Beynimiz uykunun REM safhasında göz yuvarlarını sağa sola hareket ettirerek ve böylece sağ ve sol beyin loblarını ritmik bir şekilde çift yönlü uyararak uyanıkken yaşadığımız stresleri işler. 

EMDR, insan beyninin bu otomatik stres işleme yöntemini temel alır ve terapide uyanıkken beyin loblarının çift yönlü uyarılmasını sağlayarak beynin kendi orijinal iyileşme sürecini harekete geçirir. Bu yapılınca psikolojik sorun, adı ve tanısı ne olursa olsun hızlı bir şekilde kademe kademe azalır ve en sonunda tamamen ortadan kalkar. Doğal olarak, yaşanan psikolojik sorunun şiddeti, yaygınlığı, ne kadar zamandır var olduğu gibi unsurlar psikoterapinin sonuca ulaşma hızını tabi ki etkiler. Ancak psikolojik sorun ne kadar şiddetli, ne kadar hayatın geneline yayılmış ve ne kadar uzun süredir var olsa da EMDR yöntemi diğer psikoterapi yöntemleriyle kıyaslanamayacak kadar hızlı bir şekilde sonuca ulaşır. 

EMDR yönteminin sonuca ulaşmadaki hızını yoğunlaştırılmış seanslar vasıtası ile çok daha hızlandırmak mümkündür. Diğer psikoterapi yöntemlerinde seanslar arasında belirli bir süre (genellikle 1 hafta) geçmesi gerekirken ve bir günde sadece 1 seans yapılabilirken EMDR yöntemi ile araya 1 hafta girmesine gerek kalmadan birbirini takip eden günlerde ard arda seans yapılabilir ve aynı günde birkaç seans üst üste gerçekleştirilebilir. EMDR yönteminin bu avantajı tedavinin süresini son derece kısaltarak kişinin psikolojik sorunundan hızla kurtulmasını sağlar. Örneğin, haftada 1 yapılan seanslarla 10 seanslık bir hedefe 10 haftada ulaşmak mümkünken, her gün 2 şer seanstan üst üste 5 gün yapılacak bir çalışma ile 10 seanslık hedefe 1 haftada ulaşılabilir. Maraton çalışma olarak adlandırdığım böyle bir çalışma temposunda 10 haftada ulaşılacak sonuca 1 haftada ulaşılarak 10 kat hızlı bir iyileşme kaydedilir.

Yazılar
Etiketler
Yazılar